Κατώτατος μισθός: Νούμερα, παραδείγματα και ποια επιδόματα αυξάνονται

Κατώτατος μισθός: Νούμερα, παραδείγματα και ποια επιδόματα αυξάνονται
- Το βασικό ημερήσιο επίδομα ανεργίας είναι το 55% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη και σε μηνιαία βάση είναι το 25πλάσιο. Συνεπώς το νέο ...