Η οικονομική κρίση «φτώχυνε» πολιτισμικά τη νέα γενιά

Η οικονομική κρίση «φτώχυνε» πολιτισμικά τη νέα γενιά
- Δεδομένου ότι η παιδική φτώχεια την περίοδο 2011-2013 άγγιξε το 45%, δηλαδή τα μισά ελληνόπουλα διαβιούσαν στο όριο της φτώχειας, και μαζί τους ...