Αναγκαίες οι μεταρρυθμίσεις για να μειωθεί η ανεργία των νέων στον Νότο

Αναγκαίες οι μεταρρυθμίσεις για να μειωθεί η ανεργία των νέων στον Νότο
- Την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων για να μειωθεί η ανεργία των νέων στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου θεωρεί απαραίτητη η επικεφαλής του Διεθνούς ...