Η ενεργειακή φτώχεια στην ΕΕ

Η ενεργειακή φτώχεια στην ΕΕ
- Το υψηλότερο ποσοστό ενεργειακής φτώχειας εντοπίζεται στην Βουλγαρία. Μεταξύ των κρατών μέλων που έρχονται αντιμέτωπα με το ζήτημα είναι τόσο ...