Η Κωνσταντίνα Τάκαλου και οι «Ιστορίες από το δάσος της Βιέννης»

Η Κωνσταντίνα Τάκαλου και οι «Ιστορίες από το δάσος της Βιέννης»
- Η έλλειψη παιδείας, η φτώχεια, οι προκαταλήψεις, η ανάγκη των ανθρώπων να νιώσουν σημαντικοί και ασφαλείς μέσα σ' ένα σύστημα, η αδυναμία της ...