Μεγαλύτερη ευελιξία σε αγορά εργασίας και πτωχεύσεις στην Ελλάδα

Μεγαλύτερη ευελιξία σε αγορά εργασίας και πτωχεύσεις στην Ελλάδα
- Αναφερόμενη στην αγορά εργασίας, τόνισε ότι “σε πολλές χώρες στον νότο της ευρωζώνης η ανεργία είναι πολύ υψηλή, ειδικά για τους νέους” και έκανε ...