Το φινλανδικό πείραμα δεν μείωσε την ανεργία

Το φινλανδικό πείραμα δεν μείωσε την ανεργία
- Το πρόγραμμα εγγυημένου εισοδήματος, που εφαρμόστηκε πιλοτικά στη Φινλανδία, κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ...