Περισσότερες από 6.500 δωρεάν εξετάσεις για τον HIV έγιναν το 2018 από το Checkpoint στη ...

Περισσότερες από 6.500 δωρεάν εξετάσεις για τον HIV έγιναν το 2018 από το Checkpoint στη ...
- Του Μύρου Ζέκα. Το εκπαιδευμένο προσωπικό του ThessCheckpoint παρέχει δωρεάν εξετάσεις για τον HIV στη Θεσσαλονίκη με τη στήριξη του Δήμου ...