Η ανεργία αύξησε τα εμφράγματα στις ηλικίες κάτω των 45 ετών- Ανησυχητικά ευρήματα έρευνας

Η ανεργία αύξησε τα εμφράγματα στις ηλικίες κάτω των 45 ετών- Ανησυχητικά ευρήματα έρευνας
- Ως ανησυχητικά χαρακτηρίζονται τα ευρήματα μελετών που έγιναν στο Γενικό Νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ» σε δείγμα 12.078 ατόμων, για την επίπτωση του ...