4,2 εκατομμύρια άνθρωποι το χρόνο πεθαίνουν εντός ενός μηνός από μια εγχείρηση

4,2 εκατομμύρια άνθρωποι το χρόνο πεθαίνουν εντός ενός μηνός από μια εγχείρηση
- Περίπου 4,2 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν παγκοσμίως κάθε χρόνο εντός 30 ημερών από μια εγχείρηση- περισσότεροι από όσους από HIV, ...