Οι 10 απειλές για την παγκόσμια Yγεία

Οι 10 απειλές για την παγκόσμια Yγεία
- Η πρόοδος που σημειώθηκε στην «μάχη» κατά του ιού HIV είναι τεράστια, όπως τονίζει ο ΠΟΥ, όσον αφορά τη θεραπεία των ασθενών, την παροχή ...