Στις περιοχές με το μικρότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ

 Στις περιοχές με το μικρότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ
- Στις 16.378 ευρώ ανήλθε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα το 2016, οριακά μειωμένο (0,02%) σε σύγκριση με τις 16.381 ευρώ το 2015. Το υψηλότερο ...