Πολλοί ασθενείς με καρκίνο έχουν αδιάγνωστη ηπατίτιδα

Πολλοί ασθενείς με καρκίνο έχουν αδιάγνωστη ηπατίτιδα
- Η έρευνα περιέλαβε περισσότερους από 3.000 ασθενείς με καρκίνο στις ΗΠΑ, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε εξέταση αίματος για ηπατίτιδα και HIV.