Μιλήστε στο παιδί για τη φτώχεια και τους αστέγους

Μιλήστε στο παιδί για τη φτώχεια και τους αστέγους
- Είναι λοιπόν μία καλή χρονική στιγμή να μιλήσετε στο παιδί για την πείνα και τη φτώχεια. Τώρα ξεκινούν να αποκτούν ενδιαφέρον για τα προβλήματα ...