Καταδικάζουμε την επίθεση των δυνάμεων καταστολής»

Καταδικάζουμε την επίθεση των δυνάμεων καταστολής»
- χτυπηθούν όσοι αντιδρούν, προκειμένου να συνεχιστεί και να ενταθεί η ομηρία και η ανεργία χιλιάδων συμβασιούχων και αδιόριστων εκπαιδευτικών