Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές διευρύνουν τις ανισότητες

Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές διευρύνουν τις ανισότητες
- Πιστή και φέτος στο ετήσιο της ραντεβού η Μη Κυβερνητική Οργάνωση ενάντια στη φτώχεια OXFAM εξέδωσε την έκθεση της για την κατανομή του ...