Τόσο θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός! Πότε θα εφαρμοστεί και τι αλλάζει

Τόσο θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός! Πότε θα εφαρμοστεί και τι αλλάζει
- 300.000 δικαιούχους, όπως το επίδομα ανεργίας, οι παροχές μητρότητας, το ειδικό εποχικό επίδομα και η αποζημίωση ασκουμένων σπουδαστών.