Μια Τράπεζα για τη φτώχεια

Μια Τράπεζα για τη φτώχεια
- Ήταν θέμα χρόνου να δημιουργηθεί μία Τράπεζα Τροφίμων και στη Λάρισα, παράρτημα του αυτοδιοίκητου ανεξάρτητου ιδρύματος, που ιδρύθηκε το ...