Το 39% των αγροτών στην Ελλάδα ζει κάτω από το όριο της φτώχειας

Το 39% των αγροτών στην Ελλάδα ζει κάτω από το όριο της φτώχειας
- Τα µέτρα λιτότητας αύξησαν την φτώχεια στις αγροτικές περιοχές και προκάλεσαν διατροφική ανασφάλεια. Εκτιµάται ότι το 38,9% των κατοίκων στις ...