Την χαμηλότερη ανεργία εδώ και 20 χρόνια η Ευρωζώνη, κατά διαόλου η Ελλάδα!

Την χαμηλότερη ανεργία εδώ και 20 χρόνια η Ευρωζώνη, κατά διαόλου η Ελλάδα!
- Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ανεργία βρέθηκε από την Eurostat στο 6,7%, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2000. Για την ...