Οι μεγάλοι απεργιακοί αγώνες των μεταλλωρύχων το 1948

Οι μεγάλοι απεργιακοί αγώνες των μεταλλωρύχων το 1948
- Η εταιρεία, εκμεταλλευόμενη τη φτώχεια και την ανεργία που υπήρχε τότε στον τόπο, εργοδότησε νέους εργάτες, πράγμα που προκάλεσε τη δυναμική ...