Ενας στους 10 συνταξιούχους κινδυνεύει από φτώχεια

Ενας στους 10 συνταξιούχους κινδυνεύει από φτώχεια
- Και αυτό γιατί ως κατώφλι φτώχειας σε κάθε χώρα ορίζεται το εισόδημα που βρίσκεται κάτω από το 60% του διάμεσου εθνικού εισοδήματος, μετά την ...