Δύο δισεκατομμύρια ευρώ θα επενδυθούν για να μειωθεί η ανεργία των νέων

Δύο δισεκατομμύρια ευρώ θα επενδυθούν για να μειωθεί η ανεργία των νέων
- Η Ισπανική κυβέρνηση υιοθέτησε σήμερα ένα σχέδιο ύψους δύο δισεκατομμυρίων ευρώ, στόχος του οποίου είναι να μειωθεί η ανεργία των νέων από το ...