Ας μιλήσουμε για τον HIV σε πρώτο πρόσωπο»

Ας μιλήσουμε για τον HIV σε πρώτο πρόσωπο»
- Προέκυψε από την ιδέα να μιλήσουμε για τον HIV σε πρώτο πρόσωπο γιατί έτσι ο λόγος μας θα αποκτήσει μεγαλύτερη δύναμη και δυναμική, ...