Προσλήψεις μέσω... τηλεφώνου στις ΗΠΑ λόγω αναγκών στελέχωσης

Προσλήψεις μέσω... τηλεφώνου στις ΗΠΑ λόγω αναγκών στελέχωσης
- Η ανεργία στις ΗΠΑ βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα από το 1969 και οι ελλείψεις εξειδικευμένου προσωπικού είναι αυξημένες. Πολλές επιχειρήσεις ...