Μεϊκόπουλος: Δεν αντιμετωπίστηκε με επάρκεια η ανεργία στη Μαγνησία

Μεϊκόπουλος: Δεν αντιμετωπίστηκε με επάρκεια η ανεργία στη Μαγνησία
- Μεϊκόπουλος τόνισε ότι «τα ποσοστά ανεργία στον νομό είναι ακόμα πολύ υψηλά και ο Βόλος κατέχει αρνητικό ρεκόρ. Δεν αντιμετωπίστηκε με επάρκεια ...