ΣΕΒ: Αύξηση κατώτατου μισθού υπό δύο προϋποθέσεις

ΣΕΒ: Αύξηση κατώτατου μισθού υπό δύο προϋποθέσεις
- κατώτατου μισθού δεν μπορεί να μη λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις στην παραγωγικότητα, στην απασχόληση και στην ακόμα πολύ υψηλή ανεργία.