Tags about global social exclusion | International

úterý 6. listopadu 2018

Antidepresanlar ve intihar

Antidepresanlar ve intihar
- 2003 yılında ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı olabilmek için girdiğim sınavda jüride yer alan dahiliye uzmanı hocamın sorusuydu, antidepresanlar ve ...

Follow by Email