30ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS- Έγκαιρη διάγνωση, άμεση έναρξη θεραπείας

30ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS- Έγκαιρη διάγνωση, άμεση έναρξη θεραπείας
- Το επιστημονικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες υγείας, σε φορείς και οργανώσεις που ασχολούνται με την HIV λοίμωξη, ...