14 μονάδες υψηλότερη του μέσου όρου του ΟΟΣΑ η ανεργία

 14 μονάδες υψηλότερη του μέσου όρου του ΟΟΣΑ η ανεργία
- Νέα ελαφρά πτώση στο 5,2% παρουσίασε το ποσοστό της ανεργίας στα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ τον Σεπτέμβριο. Συνολικά 33,1 εκατομμύρια άνθρωποι ...