Snažím se vybudovat si svobodu bez ohledu na to, kde žiji, říká umělkyně z Podněstří Dutca

Snažím se vybudovat si svobodu bez ohledu na to, kde žiji, říká umělkyně z Podněstří Dutca
- Téma LGBT u nás tabu je. Ale téma domácího násilí tabuizované není, i když se mu nedostává tak velké pozornosti, jakou by si zasloužilo. Já se vždy ...