Ο εκκεντρικός Luigi Brugnaro

Ο εκκεντρικός Luigi Brugnaro
- Παράλληλα, απαγόρευσε την πραγματοποίηση gay parade στη Βενετία προκαλώντας έντονες αντιδράσεις της gay κοινότητας, μεταξύ αυτών και του ...