ΑΚΕΛ για ομιλία του ΠτΔ στον ΟΗΕ: Διάσταση μεταξύ διατυπώσεων και πράξεων

ΑΚΕΛ για ομιλία του ΠτΔ στον ΟΗΕ: Διάσταση μεταξύ διατυπώσεων και πράξεων
- Ορθά αναφέρθηκε ο Πρόεδρος στη φτώχεια, την ανέχεια, την πείνα, την ανισότητα που μαστίζουν τον κόσμο, αλλά η κυβέρνησή του παραμένει ...