Τέσσερις στους δέκα εργαζόμενους είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Τέσσερις στους δέκα εργαζόμενους είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
- Η ανεργία στους νέους φτάνει στο 19%, που αποτελεί ένα από τα πιο υψηλά ποσοστά στην ΕΕ. Περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα εργαζόμενους ...