Μειώνεις τους φόρους, μειώνεις την ανεργία

Μειώνεις τους φόρους, μειώνεις την ανεργία
- Η ανεργία είναι η κατάσταση ενός ατόμου, που, ενώ είναι ικανό, πρόθυμο και διαθέσιμο να απασχοληθεί, δεν δύναται να βρει εργασία. Η ανεργία στη ...