Προμηθέας»: Να δημιουργηθούν τώρα χώροι ιατρικώς ελεγχόμενης χρήσης ναρκωτικών στην Αθήνα

Προμηθέας»: Να δημιουργηθούν τώρα χώροι ιατρικώς ελεγχόμενης χρήσης ναρκωτικών στην Αθήνα
- Τα νεότερα στοιχεία από το πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ HCV/HIV το 2018 που απευθύνεται σε χρήστες ναρκωτικών, καταδεικνύουν την έκταση της ...