Ενεργειακή φτώχεια, εκβιασμοί και ανελέητο κυνήγι στα λαϊκά σπίτια

Ενεργειακή φτώχεια, εκβιασμοί και ανελέητο κυνήγι στα λαϊκά σπίτια
- Απειλητικά ειδοποιητήρια για διακοπές - αποκοπές ρεύματος, συστηματικές πιέσεις και εκβιασμοί από εισπρακτικές και λοιπά «κοράκια», αποστολή ...