Προτεραιότητα η εξάλειψη της φτώχειας

Προτεραιότητα η εξάλειψη της φτώχειας
- Τον προηγούμενο αιώνα η φτώχεια ως διεθνές πρόβλημα ταυτιζόταν με τον λεγόμενο ... Η δραστική μείωση έως εξάλειψη της φτώχειας αποτελεί μείζονα ...