Μάχη για την επιβίωση: Συνταξιούχοι μεταναστεύουν στην Βουλγαρία

Μάχη για την επιβίωση: Συνταξιούχοι μεταναστεύουν στην Βουλγαρία
- Έμκε Πουλοπούλου, «συνταξιούχοι μας εγκαταλείπουν τη χώρα σε μια προσπάθεια να ζήσουν αξιοπρεπώς, μακριά από τη φτώχεια και τη δυστυχία.