Πώς 18 αναδυόμενες οικονομίες έβγαλαν από την ακραία φτώχεια 1 δισ. ανθρώπους

Πώς 18 αναδυόμενες οικονομίες έβγαλαν από την ακραία φτώχεια 1 δισ. ανθρώπους
- ανθρώπους συνολικά, μία διέξοδο από την ακραία φτώχεια. Αυτό προκύπτει σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας της McKinsey Global Institute που ...