Σε κίνδυνο φτώχειας ένας στους τέσσερις στην Κύπρο

Σε κίνδυνο φτώχειας ένας στους τέσσερις στην Κύπρο
- Το 25,2% του πληθυσμού ή 214.636 άτομα βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό (δείκτης AROPE, ένας από τους 9 βασικούς ...