Οι μαθητές που μας διδάσκουν

Οι μαθητές που μας διδάσκουν
- Στο σημείο που φτάσαμε στα χρόνια της κρίσης, με την ανεργία ακόμη στο 20%, την ανεργία των νέων στο 42%, εκατοντάδες χιλιάδες φίλους και ...