Ποιος είναι ο κλάδος με... αρνητική ανεργία

Ποιος είναι ο κλάδος με... αρνητική ανεργία
- Παρατηρούμε δηλαδή έναν κλάδο με αρνητική ανεργία, όταν οι συνολικοί δείκτες ανεργίας τόσο εθνικά, όσο και στην Κεντρική Μακεδονία, έχουν ...