«Εγκλωβισμένοι χιλιάδες απόφοιτοι ΙΕΚ στην ανεργία»

«Εγκλωβισμένοι χιλιάδες απόφοιτοι ΙΕΚ στην ανεργία»
- Δεδομένων των δυσθεώρητων ποσοστών νεανικής ανεργίας στη χώρα μας, μεταξύ άλλων ρωτάμε τον Υπουργό βάσει ποιων κριτηρίων επιλέχθηκαν οι ...