Ανεργία και ανάκαμψη της οικονομίας

Ανεργία και ανάκαμψη της οικονομίας
- Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα από εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον ...