Στο 10.2% η ανεργία στην Τουρκία

Στο 10.2% η ανεργία στην Τουρκία
- 315 χιλιάδες, με το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας να παρατηρείται στους νέους με 19,4%. To δε ποσοστό απασχόλησης είναι 48,4%, ενώ εντυπωσιακό ...