Εθνικό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης VS ενεργειακής φτώχειας

Εθνικό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης VS ενεργειακής φτώχειας
- Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην Ελλάδα συνδέεται με την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, τη μείωση του κόστους ενέργειας για τα ...