Tags about global social exclusion | International

pátek 3. srpna 2018

İsrailli 180 entelektüel, yasanın iptalini istedi

İsrailli 180 entelektüel, yasanın iptalini istedi
- İsrail'de yazar, şair, senaryo yazarlarından oluşan 180 kişilik bir sanatçı grubu, hükümete çağrı yaparak, eşcinsellere karşı ayrımcılık yapan yeni Ulus ...

Follow by Email