Στην Κύπρο η μεγαλύτερη ετήσια μείωση ανεργίας

Στην Κύπρο η μεγαλύτερη ετήσια μείωση ανεργίας
- ΛΕΥΚΩΣΙΑ (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Τα ποσοστά ανεργίας στην Κύπρο μειώθηκαν περαιτέρω σε 8,2% (7,6% για άντρες και 8,8% για γυναίκες) ή 35 ...