Μαγική εικόνα" η δήθεν μείωση της ανεργίας

Μαγική εικόνα" η δήθεν μείωση της ανεργίας
- Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η ανεργία, τον Μάιο του 2018, έπεσε στο 19,5% του εργατικού δυναμικού έναντι 21,7% που ήταν τον Μάιο του ...